รวมกิจกรรมสัมมนาจาก KMUTTWORKS

Webinar ครั้งที่ 10 : SKILLS & MINDSET ด้านการบริหารความเสี่ยง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
  • 2022-08-26

อุตสาหกรรม healthcare ไทย เติบโตก้าวกระโดด เพราะการเสริมสร้าง mindset การบริหารความเสี่ยง ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรอย่างจริงจัง…มาฟังกรณีศึกษาที่ hot ที่สุด และ พิสูจน์มาแล้วว่า works โดยวิทยากร มากประสบการณ์ จาก โรงพยาบาลพระรามเก้า และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมย้อนหลัง
Webinar ครั้งที่ 9 : COACHING: Powerful Skill for Leader: โค้ชชิ่ง ทักษะที่ผู้นำทุกคนต้องมี
  • 2022-06-24

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมย้อนหลัง
Webinar ครั้งที่ 8 : Educational Technologist สายอาชีพมาแรง ที่ทุกวงการต้องการ
  • 2022-05-27

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมย้อนหลัง
Webinar ครั้งที่ 7 : Data Analytics For All การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นทักษะใหม่ที่จำเป็นของบุคลากรทุกตำแหน่งจริงหรือ?
  • 2022-04-29

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมย้อนหลัง
Webinar ครั้งที่ 6 : People Transformation For Digital Culture การปรับกำลังคนรับ Digital Transformation
  • 2022-03-25

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมย้อนหลัง
Webinar ครั้งที่ 5 : LAB-TO-MARKET ผลักดันงานวิจัยสู่ตลาด เพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม ทำอย่างไร
  • 2022-02-25

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมย้อนหลัง
Webinar ครั้งที่ 4 : มารู้จักโลหะวิทยาจุลภาคกัน...หนูผู้ช่วยราชสีห์ในการยกระดับอุตสาหกรรมโลหะแบบมหภาค
  • 2022-01-28

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมย้อนหลัง
Webinar ครั้งที่ 3 : เมื่อมีเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆเกิดขึ้น งานใดบ้างในอุตสาหกรรรมที่ต้องปรับตัว
  • 2021-12-24

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมย้อนหลัง
Webinar ครั้งที่ 2 : ภาษาอังกฤษเยี่ยมยุทธ์ ติดอาวุธนักเดินเรือไทย
  • 2021-11-26

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมย้อนหลัง
Webinar ครั้งที่ 1 : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่
  • 2021-10-29

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมย้อนหลัง