People Transformation For Digital Culture การปรับกำลังคนรับ Digital Transformation

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ KMUTTWORKS Webinar ครั้งที่ 6
ในหัวข้อ "People Transformation For Digital Culture การปรับกำลังคนรับ Digital Transformation”
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นี้ เวลา 13.30-15.30 น.
เทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้นทุกวัน กำลังคนต้องปรับตัวอย่างไรไม่ให้หยุดอยู่กับที่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
.
ทำอย่างไรให้ work?
.
ที่นี่ KMUTTWORKS ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและผู้มากประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมมาร่วมให้ข้อมูลแด่ท่าน
เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการสัมมนา คลิก: https://forms.gle/Bmng5Lz8i1Po7nUp7
(ลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.