โปรแกรมพัฒนาทักษะการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว สำหรับควบคุมอุปกรณ์ IoT ในภาคอุตสาหกรรม

โปรแกรมพัฒนาทักษะการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว สำหรับควบคุมอุปกรณ์ IoT ในภาคอุตสาหกรรม

แชร์

Share course with your friends

Buy with points