โปรแกรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างเป็นระบบ

โปรแกรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างเป็นระบบ

แชร์

Share course with your friends

Buy with points