Solution Provider

เกี่ยวกับ KMUTTWORKS

โครงการริเริ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) เพื่อร่วมพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาทักษะและสมรรถนะกำลังคนวัยทำงานอย่างยั่งยืน

Solution provider และ facilitato

Solution provider และ facilitator

เรามีบทบาทเป็น solution provider และ facilitator ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัยของนักวิชาการให้ออกมาในรูปแบบโปรแกรมเพื่อการพัฒนาทักษะกำลังคนวัยทำงานและทุกช่วงวัย ที่ตอบโจทย์ เรียนแล้วนำไปใช้งานได้จริง มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่าง

Hybrid Learning

Hybrid Learning

โปรแกรม upskill & reskill ของเรา จะจัดดำเนินการในรูปแบบ hybrid learning คือ การผสมผสานระหว่าง การเรียนแบบออนไลน์ การทำเวิร์คช็อป และการให้คำปรึกษา (consulting & coaching) ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ ประกาศนียบัตรร่วมในโปรแกรมที่เป็นความร่วมมือ ระหว่าง มจธ และสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ

Co-designed หรือ customized

Co-designed หรือ customized

ทุกๆโปรแกรมที่ มจธ ร่วมงานกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเป็น co-designed หรือ customized เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) ที่ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย (matching stakeholder’s demands)

ประสบการ์ณของเรามากกว่า

30 + ปี

ในการร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม

ทำไมต้อง KMUTTWORKS

...
1.ทีมผู้สอนเป็นนักวิชาการสาขาเฉพาะทางที่มากประสบการณ์การทำงานกับภาคอุตสาหกรรม
...
2. ใช้เวลาเรียนไม่นาน การันตีผลลัพธ์ ด้วยแนวทาง hybrid (online และ hands-on practice)
...
3. โปรแกรมของเราออกแบบตามแนวทาง outcome-based education (OBE) ที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน
...
4. ทุกโปรแกรมผ่านการสำรวจ real demand และเทียบ competency level ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
...
5. มีระบบ facilitator หรือ เพื่อนช่วยเรียน และ ชั่วโมง consultation เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง
...
6. รับประกาศนียบัตรจาก มจธ. เมื่อสำเร็จโปรแกรม

Leverage your skills

เรามีโปรแกรม upskill/reskill ที่ออกแบบและพัฒนาตามมาตรฐานของ มจธ. ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า work ให้เลือกสรร ที่นี่ โดยทุกโปรแกรมสามารถปรับตามระดับสมรรภนะได้ตามความเหมาะสม

LEVERAGE ทักษะและสมรรถนะของคุณ
ให้ WORK ขั้นสุด ไปกับ KMUTTWORKS

Success Story ของเรา

ตอบโจทย์การทำงานจริงด้วย Data และข้อมูลจริง

📖หลักสูตร Data Management and Data Analytics for Manufacturing 💻📊โครงการ KMUTTWORKS@EEC การพัฒนาทักษะและสมรรถนะกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

Collab – Online Learning Platform
Collab – Online Learning Platform
Collab – Online Learning Platform

Customized Program

เมื่อภาคอุตสาหกรรมต้องการพัฒนาบุคลากร เราสามารถ Engage คณาจารย์ละผู้เชี่ยวชาญจากทางมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานร่วมกันได้ เพื่อศึกษาและออกแบบ Development Program จากโจทย์และสถานการณ์จริงในการทำงาน (real demand) พร้อมระบบสนับสนุนต่างๆให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กรของท่าน

สำหรับลูกค้าองค์กร ที่สนใจ Customized Program

ศึกษาความต้องการร่วมกันโดย นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆของ มจธ. และที่ปรึกษาด้าน HR

กรุณากรอกข้อมูลของผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ที่เป็นศิษย์เก่า มจธ. เพื่อรับสิทธิ์พิเศษ (คณะ และภาควิชาที่จบการศึกษามา รุ่นที่)

สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา และทิศทางความต้องการ

ด้านการพัฒนากําลังคนในอนาคตของอุตสาหกรรม เป้าหมาย

01

กลุ่มบริษัทขนาดเล็ก, กลุ่มบริษัทขนาดกลาง

02

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

03

ระบบรางและโลจิสติกส์

04

Bio Circular Green Economy

ข่าวสารล่าสุด

พบกับข่าวสารล่าสุด และกิจกรรมต่างๆ ของ KMUTTWORKS ได้ที่นี่

  • 20 กันยายน 2566

KMUTT's University & Industry Networking People & Technology: Keys for Smart Manufacturing and Business Sustainability

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้อง Good Cabin โรงแรมโมนิโนะ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดูตารางกิจกรรม
  • 15 พฤษภาคม 2566

มจธ. ร่วมงานประชุมวิชาการ UIIN CONFERENCE 2023 ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้อง Good Cabin โรงแรมโมนิโนะ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจให้ KMUTTWORKS จัดโปรแกรม UPSKILL
ตามความสนใจของตนเองสามารถให้ข้อมูลได้ที่นี่

Design my own program

มาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับคนวัยทำงาน ที่เราเชื่อมั่นว่า WORK

กับเราที่นี่ KMUTTWORKS เพราะโลกเปลี่ยนแปลงทุกวัน คุณต้องไม่หยุดนิ่ง

KMUTTWORKS เป็นโครงการริเริ่มที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะสำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน โดยได้รวบรวมทรัพยากรที่เป็นจุดแข็งและจุดเด่นทางด้าน Sci & Tech ของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร ประกอบด้วย นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย อาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานกับภาคอุตสาหกรรม และองค์ความรู้ในการจัดฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ หรือองค์ความรู้ในการพัฒนากำลังคนที่แตกต่างจากการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-เอก”

ขั้นตอนการลงทะเบียนจะแตกต่างกันไปในแต่ละคอร์ส คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดูขั้นตอนการลงทะเบียนในแต่ละคอร์สในหน้ารายละเอียดของคอร์สนั้น ๆ.

เรามีคอร์สเรียนฟรีบางรายวิชาที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย. คุณสามารถค้นหาคอร์สเรียนฟรีในหน้าเว็บไซต์ของเรา.

เพราะเราเป็น Solution Provider เพื่อการร่วมพัฒนาองค์กรและกำลังคนวัยทำงานอย่างยั่งยืน หากบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการ Customized Program ร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากเราจะมีทีมอาจารย์สาขาเฉพาะทางที่มากประสบการณ์การทำงานกับภาคอุตสาหกรรมมาเป็นผู้สอนแล้ว ทุกโปรแกรมการอบรมจะผ่านการสำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรม คือ เน้นจากโจทย์จริง (Real Demand) นำมาออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทักษะเพื่อตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายร่วมกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม (Co-Design) และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเป็นโปแกรมที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (OBE) เป็นหลัก

อีกสิ่งที่สำคัญของโปรแกรม KMUTTWORKS ที่แตกต่างจากโปรแกรมการอบรมที่อื่นๆ คือ รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่เรียกว่า “Hybrid Learning” เป็นรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน มีทั้ง Online, Onsite และ Coaching (Consultation) มีส่วนที่เป็นจุดแข็งของ มจธ. คือ Hands-on Workshop และ E-Learning หรือระบบห้องเรียนออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการนำเอาประสบการณ์การฝึกอบรมของอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญใน มจธ. มาร่วมกันออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ขึ้นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับคนวัยทำงาน อีกทั้งโปรแกรรม KMUTTWORKS มีความ “ยืดหยุ่น”“ปรับได้” เนื่องจากโปรแกรมจะแยกในส่วนของการอบรมภาคทฤษฎีหรือเชิงวิชาการออกจากภาคปฏิบัติ (Workshop) ทำให้ตัวโปรแกรมที่ออกแบบมาสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ไปใช้กับบริษัทอื่นๆ ได้ ถือเป็นจุดเด่นของโครงการที่แตกต่างจากที่อื่น เพราะ KMUTTWORKS เป็นโครงการที่ต้องการร่วมพัฒนาองค์กรไปกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมและกำลังคนวัยทำงานอย่างยั่งยืน

KMUTTWORKS แบ่งออกเป็น 12 หมวด ประกอบด้วย 1. Digital Literacy 2. Data Analytics for All 3. Smart Factory & IoT 4. Bio-Circular-Green Economy (BCG) 5. Logistic 6. Essential Skills 7. Robotics & AI 8. Energy & Environment 9. Food Industry 10. Biofuel & Biochemical 11. Electric Vehicles และ 12. Media & Digital Creativity