• @kmuttworks

Leverage your skills

คอร์สยะระสั้นที่ได้รับความนิยม การพัฒนาทักษะสำหรับบุคคลทั่วไป จากการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย

โปรแกรมน่าสนใจล่าสุด

สำหรับลูกค้าองค์กร ที่สนใจ Customized Program

ศึกษาความต้องการร่วมกันโดย นักวิจัยในสายงานจาก มจธ. ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาด้าน HR

Find your solution

ติดตามความเคลื่อนไหวของเทรนด์
ทักษะอาชีพต่างๆ ได้ที่ KMUTTWORKS Webinar

ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.30-15.30 น.

สำหรับผู้ที่สนใจให้ KMUTTWORKS จัดโปรแกรม UPSKILL
ตามความสนใจของตนเองสามารถให้ข้อมูลได้ที่นี่

Design my own program

มาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับคนวัยทำงาน
ที่เราเชื่อมั่นว่า WORK

กับเราที่นี่ KMUTTWORKS เพราะโลกเปลี่ยนแปลงทุกวัน คุณต้องไม่หยุดนิ่ง

Join us as an Instructor

achieve thumb

สนใจเปิดโปรแกรม

เพื่อจัดพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้แก่กำลังคนวัยทำงาน

ติดต่อเรา
achieve thumb

จัดโปรแกรมอยู่แล้วกำลังมองหา LMS

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้เรียน

ติดต่อเรา